Campus Security
COVID-19

Tiến lên 50 Đại học Chang Jung tiếp tục cải thiện trong Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất châu Á của QS vào năm 2022

Date:2021/11/24

Quacquarelli Symonds (QS), một cơ quan khảo sát giáo dục đại học của Anh, đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022 (QS Asia University Rankings) vào ngày 3 tháng 11 . Đại học Chang Jung năm 2021 xếp thứ 401-450, năm 2022 tiến lên 351-400.  Xếp hạng Đại học Châu Á của QS sử dụng 11 chỉ số, bao gồm danh tiếng học thuật, danh tiếng của chủ sở hữu, tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, số lượng trích dẫn, số bài báo trên đầu người, giảng viên tiến sĩ, tỷ lệ sinh viên trao đổi trong nước và tỷ lệ của sinh viên trao đổi nước ngoài. Trong bảng xếp hạng thành tích cá nhân, tỷ lệ sinh viên-giáo viên, sinh viên quốc tế, sinh viên ngoại hối và sinh viên trao đổi nước ngoài đều xuất sắc trong bốn phần trình diễn, tất cả đều rơi vào top 250, cho thấy tốc độ thúc đẩy quốc tế hóa của trường ngay cả dưới những hạn chế của dịch vương miện mới. Vẫn tiếp tục siêng năng.

Gotop Top