Campus Security
COVID-19

thông qua AACSB chứng nhận quốc tế, học viện quản lý được công nhận là một trong những học viện thương mại quản lý top đầu thế giới

Date:2021/11/24

học viện Quản lý được công nhận bởi Hiệp hội Công nhận học viện thương mại quản lý Quốc tế AACSB vào ngày 29 tháng 4. Đây là trường thứ 27 được công nhận tại Đài Loan bởi AACSB và được xếp hạng trong số 6% các trường quản lý kinh doanh xuất sắc toàn cầu. Chứng nhận quốc tế AACSB vào ngày 13 tháng 8, đại diện cho Trường Quản lý về phát triển chiến lược, quản lý tài chính, cơ cấu giáo viên, lợi ích giảng dạy và học tập của sinh viên, nhận thức nghiên cứu, ảnh hưởng quốc tế và xã hội, và các khía cạnh khác của sự công nhận quốc tế, với đẳng cấp thế giới xí nghiệp


Gotop Top